Žarometi

Žarometi osvetljujejo vozišče pred vozilom v času zmanjšane vidljivosti ter času zahtevane uporabe.

Na vozilu so žarometi na nameščeni na robovih prednjega dela vozila. Od sredine vozila sta žarometa nameščena simetrično. Žarometi morajo delovati z enako svetilno močjo, snop svetlobe pa mora ustrezati zakonskim predpisom. Snop svetlobe je v različnih delih sveta različen. Različnost snopa svetlobe je povezana z različnimi smermi vožnje. Na štirikolesnih vozilih sta nameščena vsaj dva žarometa, v nekaterih primerih pa tudi štiri ali več žarometov. Dodatni žarometi so del serijske opreme vozila ali pa del dodatne opreme vozila. V primeru, da sta na štirikolesnemu vozilu nameščena dva žarometa govorimo o sistemu z dvema žarometoma. To pomeni, da isti žaromet zagotavlja kratki in dolgi snop svetlobe.

Temu primerno ima tak sistem vgrajeno žarnico z dvema nitkama. Sistem s štirimi žarometi ima dva para žarometov, ki so namenjeni bodisi kratki ali dolgi osvetlitvi cestišča. V vsakem primeru mora biti zagotovljena tako kratka ali dolga osvetlitev. Izvedena je tako, da je en par namenjen kratki osvetlitvi cestišča, drugi pa dolgi, lahko pa je funkcija združena. Osvetlitev mora biti ustrezna tako z vidika moči svetlobnega snopa, kot tudi smeri svetlobnega snopa. Moč svetlobnega snopa je različna v primerih, ko se vozilo samo giblje po cesti oziroma v primerih, ko je poleg vozila udeleženo še vsaj eno ali več drugih vozil. V primeru, da je poleg vozila udeleženo še vsaj eno ali več drugih vozil, mora voznik uporabljati žaromete, ki ne ovirajo vidljivost drugih voznikov.

To se lahko zgodi v primeru, ko uporablja za osvetlitev cestišča dolgi snop svetlobe. Dolgi snop svetlobe žarometov lahko voznik uporablja v primerih, ko na cestišču in njeni bližnji okolici ni drugih udeležencev v prometu. Delovanje žarometov je zagotovljeno z optimalnim stanjem vseh komponent. V veliki meri delovanje žarometov zagotavljajo žarnice, optimalno delovanje poleg tega zagotavlja še optimalno stanje reflektorja ter razpršilnega stekla. Žarnice so danes na voljo v več izvedbah. Vozilu morajo žarnice ustrezati v vseh predpisanih lastnostih. Predpisane lastnosti se nanašajo na tip žarnice, svetilno moč in druge lastnosti avtomobilske žarnice. Neustreznost delovanja žarometov ni težko ugotoviti.

Žarometi nam zagotavljajo vidljivost in vidnost v prometu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *