Psihoterapevt

psihoterapevtLjudje, ki trpijo za težavami, kot so strahovi, nepravilno prehranjevanje, depresija in druge psihične in osebnostne motnje, se pogostokrat po pomoč obrnjeno na psihoterapevta. Namen psihoterapije, ki je oblika zdravljenja teh motenj je, da psihoterapevt pacientu poskuša olajšati položaj, tako da ga nauči obvladovati notranje konflikte. Psihoterapija je dolgotrajen in težek proces, pri katerem je eden izmed najbolj pomembnih dejavnikov, da se med terapevtom in pacientom vzpostavi odnos, ki temelji na zaupanju in varnosti. Le tako je namreč pogovor med njima iskren in sproščen, psihoterapevt pa posledično lažje in bolje razume boleče izkušnje in težave pacienta, mu jih pomaga raziskati in na koncu seveda tudi odpraviti.

Terapevt je lahko usposobljen za delo z različnimi pacienti. Nekateri so specializirani za področje otroške psihoterapije, drugi pa za delo s pari, družinami ali skupinami. Pri svojem delu vsak terapevt uporablja različne metode, diagnostična sredstva in pripomočke, s katerimi usmerja zdravljenje in poskuša pacientu pomagati. Njegovo delo ni svetovanje, saj je psihoterapija proces, v katerem ima terapevt pasivno vlogo, pacient pa aktivno. Skozi ta proces se beleži pacientovo napredovanje in terapevtova naloga je, da je ves ta čas razumevajoč in toleranten, zna ublažiti močna čustva in preobčutljivost pacienta, pazljivo posluša in se zna vživeti v pacientova čustva.

V prvih mesecih terapije se psihoterapevt in pacient spoznavata, med njima se vzpostavi terapevtski odnos in izdelata načrt, v katerem se opredeli problem, vzroke in cilje terapije. Po treh ali štirih mesecih tega, se nato začne druga faza terapije, v kateri terapevt s pomočjo različnih pripomočkov in metod vodi in usmerja pacienta skozi sam proces zdravljenja. Ta lahko traja tudi več let in povsem odvisen od vsakega posameznika in njegovih težav. V zaključni fazi pa poteka proces poslavljanja, ki se zaključi po približno šestih mesecih ali manj. Seveda pa za uspešno okrevanje niso potrebni le redni obiski terapije, ampak se od pacienta pričakuje, da bo o svojih težavah odkrito govoril in se terapevtu popolnoma odprl.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *