Potrebujete pri svojem poslovanju pravno svetovanje?

Podjetništvo združuje mnogo področij, zato se dobri in uspešni podjetniki vedno zavedajo, da vsega ne znajo niti ne zmorejo sami. Poleg tiste osnovne dejavnosti, ki velja za njihovo področje dela in zaradi zagotavljanja katere so se odločili, da odprejo podjetje, je treba v poslovanje vključiti še marsikaj drugega: finance in računovodstvo, marketing, logistiko … Mnenje, da lahko za vse poskrbimo sami, vedno vodi v težave in slab uspeh. Tisto, kjer podjetniki najbolj pogosto potrebujejo pomoč, je “birokracija”, kot bi temu rekli praktično usmerjeni podjetniki. Ta namreč pogosto zahteva pravno svetovanje, ki podjetju zagotovi, da vedno deluje po predpisih, hkrati pa sklepa dogovore oziroma pogodbe v svojo korist oziroma z namenom ustvarjanja dobička.

Kdaj se velja odločiti za pravno svetovanje?
Ne glede na to, kaj počnemo, smo v življenju omejeni z družbenimi normami in etičnimi zahtevami, ki se izkazujejo v obliki zakonov, predpisov in pravil. Ta določajo naše pravice, prav tako pa tudi odgovornosti. V podjetništvu je sledenje črki zakona bistveno, in v kolikor ga ne spoštujemo, sledijo sankcije. Pravno svetovanje nam pomaga, da zakone in predpise razumemo oziroma si jih razlagamo na pravilen način, znotraj katerega najdemo možnosti, ki so za nas najboljše oziroma nam omogočajo dobiček.
Pravno svetovanje je pogosto potrebno že ob sami odločitvi za ustanovitev podjetja, da lahko z njegovo pomočjo najdemo primerno pravno obliko podjetja – takšno, od katere bomo imeli največ. V nadalje se pravno svetovanje izkaže kot nujno pri sklepanju pogodb z dobavitelji, naročniki in seveda tudi vlagatelji. Brez njega ne gre, kadar najemamo ali kupujemo poslovne prostore in kadar zaposlujemo. Tudi pri investicijah pride pravno svetovanje še kako prav, saj moramo vedeti, na kakšen način vlagati v podjetje, da bomo poslovali skladno z zakonom in hkrati poskrbeli, da znotraj členov najdemo pot, ki nam najbolj ustreza.
Kje poiskati pravno svetovanje?
Pravno svetovanje nudijo podjetjem najpogosteje davčni svetovalci in visoko usposobljeni računovodje, ki jih najdemo tako samostojno kot znotraj kakovostnih računovodskih hiš. Kakšno pravno svetovanje nam lahko nudijo je odvisno od njihove specializiranosti, izobrazbe ter seveda izkušenj.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *