Pomen prevodov skozi zgodovino in danes

S prevodi dosežemo razumevanje pisanega ali govorjenega besedila v različnih jezikih za različne kulture. Lahko bi rekli, da je prevod komunikacija pomena besedila izvornega jezika v nek drug jezik. S tem, ko nekaj prevedemo, omogočimo medkulturno komunikacijo, kar je bilo pomembno orodje povezovanja v celi svetovni zgodovini.

Kratka zgodovina prevajanja

Prva večja potreba po prevajanju se je pojavila, ko je Aleksander Veliki osvajal nove dežele in je grščina postajala širše uporabljen jezik. Takrat so bili prvi prevodi Stara zaveza Biblije iz hebrejskega jezika v grščino, med 3. in 1. stoletjem pred našim štetjem. Ko so Rimljani prevajali iz grščine v latinščino, so to počeli tako, da so celotno dogajanje »prestavili« v rimsko državo. V srednjem veku prevodi niso bili tako pomembni, saj so vsi imeli Biblijo v latinščini. Duhovniki, ki so znali latinsko, so sporočilo ustno širili med ljudstvo, zato se prevodi v ljudske jezike niso zdeli pomembni. Situacija se je močno spremenila, ko je v 9. stoletju Karel Veliki določil, da morajo ljudje verska besedila poslušati v svojih jezikih, ki jih razumejo. To je spodbudilo prevajanje v različne jezike in je tudi povod za nastanek Brižinskih spomenikov. Naslednja spodbuda prevajanju je bila reformacija z Martinom Luthrom. Protestantsko gibanje je zahtevalo, da vsak posameznik bere Biblijo v svojem jeziku. V tem času je bil izumljen tudi tisk, ki je omogočil do tedaj nepredstavljivo hitro širjenje prevodov. V času industrializacije je v ospredje stopilo prevajanje tehničnih besedil za upravljanje novo izumljenih strojev, v tem času pa so prevodi dobivali boljšo kvaliteto.

V današnjem času je prevajanje zelo pomembna in razširjena dejavnost, ki nam omogoča boljšo komunikacijo v globaliziranem svetu. Dostopnost prevod je neprimerljivo boljša kot v zgodovini, vendar človeškega čuta za jezik ne more popolnoma nadomestiti računalnik. Zato je za kvaliteta prevoda zelo odvisna od znanja prevajalca.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *