Dopolnilno zdravstveno zavarovanje

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje je tisto zavarovanje, ki ga sklenemo pri eni izmed »velikih treh« zavarovalnic in za katerega nato mesečno odštejemo okoli 30€. Dopolnilno zdravstveno zavarovanje krije razliko do polne vrednosti standarda zdravstvenih storitev. Sklenjeno osnovno zdravstveno zavarovanje namreč že dolgo ni več dovolj, če želimo biti deležni zdravstvene oskrbe po vsaj minimalnih standardih. A kljub temu se dopolnilno zdravstveno zavarovanje smatra kot prostovoljno zavarovanje, kar pomeni, da morate zanj poskrbeti sami, če ga, seveda, želite. Nikakor pa ne smete dopolnilnega zavarovanja zamešati z dodatnim zdravstvenim zavarovanjem, čeprav se ga pogovorno pogosto tako imenuje. Dodatno zavarovanje predstavlja tretji steber v sistemu zdravstvenega zavarovanja in je namenjeno kritju nadstandardnih storitev, medtem ko je dopolnilno zdravstveno zavarovanje predstavlja drugi steber tega sistema.

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje je prostovoljno, a nujno

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje torej ni obvezno imeti, a hkrati je zelo priporočljivo, če boste kadarkoli v življenju obiskali zdravnika (namerno ali nenamerno). To zavarovanje krije razliko v stroških med vrednostjo, ki jo pokriva osnovno zdravstveno zavarovanje, in polno ceno storitve ali izdelka. Pri zobozdravniku tako ceno za osnovno, srebrno zalivko v 85% krije osnovno zavarovanje, v 15% pa dopolnilno zavarovanje. V primeru, da ne želite srebrne zalivke, pač pa belo, pa niti osnovno, niti dopolnilno zavarovanje ne bosta dovolj. Plačati so boste morali sami ali pa vam bo vrednost bele zalivke povrnila zavarovalnica, pri kateri imate sklenjeno dodatno zavarovanje. Podobno je v primeru, da potrebujete precej pogost medicinski tehnični pripomoček – očala. Obvezno in dopolnilno zdravstveno zavarovanje vam lahko prispevata nekaj več kot 41€ za nakup očal: 10% iz naslova obveznega, 90% iz naslova dopolnilnega zavarovanja. Ker pa vemo, da so očala precej dražja od 41€, lahko sklepate, da se vsa preostala razlika do polne vrednosti financira samoplačniško.

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje: ali se splača?

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje je priporočljivo skleniti ne le zato, ker nikoli ne veste, kdaj boste morali obiskati zdravnika, pač pa tudi zato, ker vam ne-vključenost v dopolnilni sistem lahko kasneje povzroči nemalo težav. Marsikateri mlad in zdrav posameznik namreč meni, da se mu plačevanje po okoli 30€ na mesec preprosto ne splača in se zato ne zavaruje. Toda težave bodo nastale v kasnejših letih, ko bo morda vendarle potreboval zdravstveno oskrbo. Takrat se bo zagotovo želel vključiti v sistem dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, a mesečna premija bo neprimerno višja. Če ste bili v svojem življenju do 12 mesecev nezavarovani, boste morali ob sklenitvi dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja tri mesece plačevati premijo, ne da bi bili deležni pravic, ki izhajajo iz tega zavarovanja. V primeru, da ste bili v življenju nezavarovani več kot 12 mesecev, pa vas bo doletel pribitek na premijo; do konca življenja boste morali plačevati od 3% do 80% višjo mesečno premijo. Prav zato se dopolnilno zdravstveno zavarovanje zagotovo splača.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *