Dodatno zdravstveno zavarovanje

Zdravje velja za relativno stvar, kar pomeni, da smo še danes lahko povsem zdravi, jutri pa bo stanje že povsem drugačno. Prav tako imamo Slovenci za zdravje izredno lep pregovor, ki pravi: »Zdravje je največje bogastvo.« Slednji rek še kako drži, a žal se ga mnogi pričnejo zavedati šele, ko je prepozno oziroma ko že zbolijo. Kadar zbolimo se počutimo slabo, nimamo volje, težko ali sploh ne moremo opravljati svojega dela in potrebujemo medicinsko oskrbo. Da bi lahko bila slednja čim bolj kakovostna imamo v Sloveniji na voljo številna zavarovanja, od osnovnega, pa vse do prostovoljnega dodatnega zdravstvenega zavarovanja.

Dodatno zdravstveno zavarovanje je dobilo ime po tem, ker je dodano k že nekemu obstoječemu sklenjenemu zavarovanju. Velikokrat se dodatno zdravstveno zavarovanje enači tudi z dopolnilnim zdravstvenim zavarovanjem. Slednje mišljenje je zmotno. Res pa je, da se v Sloveniji za dodatno zdravstveno zavarovanje uporablja oznaka nadstandardno zdravstveno zavarovanje. Dandanes nam zavarovalnice nudijo najrazličnejša zavarovanja, v kolikor nismo dovolj pozorni na storitve, ki nam jih nudijo, lahko kaj hitro ugotovimo, da smo morebiti sklenili napačno ali za nas povsem nepomembno dodatno zavarovanje. Dodatno zdravstveno zavarovanje namreč krije stroške ali pa določen del stroškov zdravstvenih ali določenih povezanih storitev, ki niso sestavni del pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Torej imajo pacienti, ki sklenejo slednje zavarovanje dodatne pravice, katerih pri osnovnem zdravstvenem zavarovanju ne bi imeli.

V slovenskem modulu zdravstvenih zavarovanj ločimo obvezna in prostovoljna zavarovanja. Obvezno je osnovno zdravstveno zavarovanje in bi ga naj imeli sklenjenega prav vsi državljani Republike Slovenije. Prostovoljno zavarovanje pa se deli na dopolnilno, nadstandardno ali dodatno, nadomestno in asistenčno zdravstveno zavarovanje. Prostovoljna zavarovanja so torej vsa tista zavarovanja, katera je mogoče skleniti prostovoljno, pri tem pa imamo na izbiro tudi najrazličnejše zavarovalnice. Dodatna zdravstvena zavarovanja se med zavarovalnicami razlikujejo, prav tako se razlikujejo premije. Do razlik prihaja tudi zaradi tega, saj imajo pri oblikovanju ponudbe na področju dodatnih zdravstvenih zavarovanj zavarovalnice proste roke in lahko same kreirajo ponudbe. Država se v slednje področje ne želi vmešavati in ne želi postavljati standardov ali norm, ki bi se jih morale zavarovalnice držati. Zavarovanci se tako lahko sami odločijo, kaj želijo, da njihovo zavarovanje vključuje oziroma gre za neke vrste zavarovanja po meri. Zavarovancem, ki se odločijo za tovrstna zavarovanja zavarovalnice nudijo ugodnosti kot so:
večji obseg pravic;
krajše čakalne vrste;
hitrejši dostop do zdravnikov;
medicinsko asistenco v tujini, itd.

Kot smo že omenili, nam zavarovalnice nudijo veliko nadstandardnih ali dodatnih zdravstvenih zavarovanj, le od naših želja in seveda potreb pa je odvisno, katero zavarovanje bomo dejansko sklenili. Produkti, ki se znajdejo v njihovi ponudbi veljajo za najpogosteje izbrane produkte med povpraševalci. Zavarovalnice namreč redno spremljajo želje in potrebe svojih potencialnih strank in se jim želijo s svojimi produkti čim bolj približati.

V kolikor se odločite za sklenitev dodatnega zdravstvenega zavarovanja boste lahko izbirali med naslednjimi pravicami: kritjem nakupa zdravil na beli recept, v kolikor boste morali zaradi bolezni ali morebiti nesreče ostati dalj časa v bolnišnici, vam bo pripadala enoposteljna ali dvoposteljna soba, v kolikor bi potrebovali kakšnega izmed medicinskih pripomočkov, vam bodo pripadali tisti iz nekoliko boljših in posledično tudi dražjih ter kakovostnejših materialov, na vašo željo lahko zavarovanje vključuje tudi povrnitev stroškov za čas bivanja v bolnišnici ali za čas odsotnosti iz dela in podobno. Velikokrat pa se ljudje ne zavedajo, da zavarovalnice ne krijejo stroškov oziroma dodatno zdravstveno zavarovanje ne velja za primere oziroma stanja, ki so že znana. Slednje bi pomenilo, da bi bolniki, tik preden se morajo odpraviti v bolnico oziroma, ko bi bili že bolni, sklenili dodatno zdravstveno zavarovanje in prejeli ugodnosti, ki jih slednje prenaša. Žal tega zavarovalnice ne dovoljujejo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *