Category Archives: Pravo

Kako se odvija postopek dedovanja

Dedno pravo je izredno zanimivo in kompleksno področje, ki ima ogromno različnih področji. V vsaki družini prej ali slej nastopi postopek dedovanja. Tisti, ki imajo veliko imetja, se najpogosteje odločijo za oporoko, v kateri napišejo kdo točno bo kaj dedoval. Običajni ljudje pa nimajo navade, da bi pripravili lastno oporoko, zato se po smrti svojca lahko izredno zaplete, če se pojavi več možnih upravičencev do premoženja.

Umrli osebi dedno pravo pravi tudi zapustnik. V času življenja lahko zapustnik po lastni volji upravlja s svojim premoženjem in tako tudi določi, kdo ga bo prejel po njegovi smrti ali pa nekoga izključi oziroma ga razdedini. Da se izognemo težavam, ki jih spremljajo postopki dedovanja, je pametno, napisati trden testament, ki upošteva dedno pravo in po kateremu se izpelje dedovanje. Več informacij o dednem pravu tukaj https://www.doberodvetnik.si/odvetnik-za-dedno-pravo-oporoko-in-zapuscinski-postopek/

Kako se pripravi oporoka?

Zapuščinski postopek lahko postane težaven že v fazi priprave testamenta. Problem nastane, ker večina ljudi ne ve, kako mora biti oporoka sestavljena, da bo veljavna. Običajno si zapustnik želi, da bi svoje premoženje pravično razdelil med svoje potomce. Večina si jih tudi želi, da bi pravičen del zapuščine, prešel tudi v roke partnerja. Zato se pri pripravi odloča med različnimi možnostmi.

Ljudje velikokrat ne vedo, kaj je bolje, sestaviti oporoko ali izročilno pogodbo. Strokovnjaki, ki obvladajo dedno pravo, nam bodo v takšnih primerih zagotovo v veliko pomoč, saj točno vedo, kako je potrebno speljati postopek, da se stvari zaključijo, tako kot si želi stranka.

Zakaj je pomembna pravna pomoč odvetnika?

Brez dobre pravne pomoči, ki točno ve, kako dedno pravo deluje, se lahko zgodi, da ostanemo brez želene dediščine. Le dobro pripravljeni odvetniki nam bodo pomagali skozi celoten postopek in nas bodo  znali pravilno usmeriti. V zapuščinskem postopku se namreč velikokrat zaplete, ker je veljavnost oporoke sporna. Če se želimo omenjeni situaciji izogniti, moramo poskrbeti za svojo zapuščino in pripraviti trdno oporoko, ki je ne bo mogel nihče izpodbijati.

Avtomobilska nesreča v tujini se lahko zgodi vsakomur

Nesreča na cesti je za vsakogar zelo neprijetna situacija, saj ima v najhujšem primeru lahko katastrofalne posledice. Pri tem ne mislimo na veliko materialno škodo, ki se lahko zgodi na avtomobilu, ampak veliko bolj na telesne poškodbe udeležencev, ki so lahko tudi usodne. Zato je skrajna previdnost na cesti izjemno pomembna, še posebej, ko se odpravljamo v tujino, kjer se nam lahko hitro zgodi tudi avtomobilska nesreča v tujini.

Continue reading

Potrebujete pri svojem poslovanju pravno svetovanje?

Podjetništvo združuje mnogo področij, zato se dobri in uspešni podjetniki vedno zavedajo, da vsega ne znajo niti ne zmorejo sami. Poleg tiste osnovne dejavnosti, ki velja za njihovo področje dela in zaradi zagotavljanja katere so se odločili, da odprejo podjetje, je treba v poslovanje vključiti še marsikaj drugega: finance in računovodstvo, marketing, logistiko … Mnenje, da lahko za vse poskrbimo sami, vedno vodi v težave in slab uspeh. Tisto, kjer podjetniki najbolj pogosto potrebujejo pomoč, je “birokracija”, kot bi temu rekli praktično usmerjeni podjetniki. Ta namreč pogosto zahteva pravno svetovanje, ki podjetju zagotovi, da vedno deluje po predpisih, hkrati pa sklepa dogovore oziroma pogodbe v svojo korist oziroma z namenom ustvarjanja dobička. Continue reading

Detektiv je oseba s širokim znanjem

Nekateri poklici, ki jih opravljamo, veljajo še za posebej zahtevne, predvsem zato, ker je za njih potrebno imeti veliko znanja ter izkušenj. Tak poklic oziroma delo je tudi delo, ki ga opravlja zasebni preiskovalec. Sliši se sicer filmsko, vendar delo zavzema še veliko drugih dejavnosti, ki pa jih film sicer ne pokaže. Detektivsko delo je razporejeno tako, da nima nobenega pravega urnika, zato morajo biti zasebni preiskovalci na razpolago vse dni v tednu in tudi ura ni važna.

Zasebni preiskovalec

Delo je torej izjemno pestro ter ne pozna pravega urnika. Za tako obliko poklica se zato najbolj pogosto odločajo osebe, ki živijo same oziroma v življenju niso vezane na nič posebnega in jim zato služba oziroma kariera predstavlja vse. Continue reading

Stečaj

V medijih vsak dan lahko zasledimo besedo stečaj, toda ali nam je res vsem jasno kaj stečaj sploh pomeni? Poznamo osebni stečaj in stečaj podjetja. Osebni stečaj je namenjen ljudem, ki se znajdejo v tako veliki finančni stiski, da ne morejo redno in v celoti plačevati obveznosti do svojih dolžnikov. Pri stečaju podjetja pa gre za obliko prisilnega prenehanja gospodarskega subjekta, ki ne more odplačati dolgov, ki jih ima do svojih upnikov. Poglejmo si zdaj obe obliki stečajev podrobneje. Continue reading

Oporoka

Ko govorimo o oporoki, lahko govorimo o poslednji izjavi zapustnika. Ker so možnosti kako podati to voljo različne, zaradi večih dejavnikov poznamo tudi več oblik oporok. Kot najbolj pogosta oblika oporoke je seveda lastnoročna oporoka, ki že v osnovi nam pove, da je napisana lastnoročno. Sama oblika ni definirana, niti ni potrebno, da vsebuje datuma, kraja nastanka, važno je samo kdo zapušča, komu zapušča ter seveda kaj zapustnik zapušča, saj je mogoče, da je predmet oporoke zapustnikovo celotno premoženje ali pa samo del premoženja, na primer, lahko zapustnik zapusti celotno premoženje ali pa v oporoki določi kdo naj deduje njegovo ljubljen avto, ostalo premoženje, ki ni definirano ali razdeljeno v oporoki se deduje skladno z zakonom o dedovanju. Continue reading